Trung học

Việc học thực hành LEGO® là một ngôn ngữ phổ biến và các giải pháp Giáo dục LEGO® cho trường trung học phát triển với học sinh khi trẻ tham gia ở mọi cấp độ, cung cấp trải nghiệm thực hành kích thích giao tiếp, sáng tạo, hợp tác và kỹ năng tư duy phê phán. Khi học sinh học với các viên gạch LEGO®, các công cụ mã hóa và các kế hoạch bài học hỗ trợ cho giáo viên, họ khơi dậy sự tò mò tự nhiên và tăng cường yêu cầu khoa học, thiết kế kỹ thuật và kỹ năng phân tích dữ liệu – để họ có thể thành công trong các lớp STEM của mình ngày hôm nay và nhận được đầy đủ tiềm năng là công dân kỹ thuật số và các nhà lãnh đạo ngày mai.

LEGO Education cũng mang tinh thần sáng tạo này đến các câu lạc bộ robot, chương trình mã hóa và không gian của nhà sản xuất. Với các hoạt động Kiến tạo mới thú vị, LEGO Education làm cho niềm vui khám phá trở nên dễ tiếp cận hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *