Tiểu học

Giải pháp LEGO Education cho cấp tiểu học cung cấp những trải nghiệm thực tế, hấp dẫn giúp học sinh khám phá những khái niệm STEM và liên kết chúng với các hiện tượng thực tế. Với khối gạch LEGO, các công cụ lập trình, và kế hoạch bài học hỗ trợ cho giáo viên khơi dậy sự tò mò tự nhiên của học sinh, giúp các em phát triển kỹ năng giao tiếp cần thiết, sáng tạo, hợp tác và tư duy phản biện một cách vui vẻ và thú vị. Các giải pháp biến đổi một cách linh hoạt, giúp học sinh giải quyết vấn đề và khám phá cách mà khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán học ảnh hưởng đến cuộc sống mỗi ngày.
LEGO Education cũng mang tinh thần sáng tạo này đến các clb robot, chương trình mã hóa và không gian sáng tạo. Với các hoạt động Maker sáng tạo, LEGO Education giúp cho niềm vui khám phá trở nên dễ tiếp cận hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *