Mầm non

Những năm học cấp mầm non là thời gian thú vị trong việc học của trẻ vì nó đặt nền tảng cho tính cách tương lai của các em. Vào độ tuổi này, trẻ học chủ yếu thông qua chơi, vì vậy vai trò của giáo viên mầm non là chắc chắn rằng việc chơi được truyền tải vào các hoạt động học tập hiệu quả để giúp trẻ xây dựng các kỹ năng sống thiết yếu trong khi có thật nhiều niềm vui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *