Về Việt Tinh Anh Education

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực đồ chơi cho trẻ em với phương châm mang niềm vui đến cho các em thiếu nhi, năm 2013 Việt Tinh Anh bắt đầu đưa LEGO Education – thương hiệu dành cho giáo dục của tập đoàn LEGO – về Việt Nam vì những giá trị tốt đẹp trong học tập mà Thương hiệu này đã mang đến cho các em học sinh trên toàn thế giới

Từ năm 2017, LEGO Education trở thành giải pháp giáo dục STEAM được ứng dụng rộng rãi tại 300 trường học từ mầm non đến trung học và 50 trung tâm đối tác trên khắp cả nước, Việt Tinh Anh từ đó tìm kiếm các Thương hiệu hàng đầu trên thế giới về giáo dục đưa về Việt Nam, tạo một hệ sinh thái các giải pháp giáo dục có thể tiếp tục đem niềm vui trong học tập đến cho trẻ em Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *