STEAM Mầm Non

Những năm học mầm non là một thời gian thú vị trong quãng thời gian giáo dục của học sinh vì các em tạo nền tảng cho tính cách tương lai của mình. Ở độ tuổi này, trẻ học chủ yếu thông qua chơi, do đó, việc học tùy thuộc vào các nhà giáo dục mầm non để đảm bảo rằng chơi được truyền vào những trải nghiệm học tập hiệu quả giúp trẻ xây dựng các kỹ năng sống thiết yếu trong quá trình vui chơi.
Các giải pháp độc đáo của chúng tôi được xây dựng cho việc này. Sử dụng gạch LEGO® và LEGO Duplo® và tài nguyên giảng dạy phong phú, chúng tôi giúp các nhà giáo dục mầm non phát triển nền tảng vững chắc trong bốn loại chính: Toán học & Khoa học sớm, Phát triển cảm xúc & Xã hội, Ngôn ngữ & Văn học sớm, và Khám phá Sáng tạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *