Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh được thành lập năm 2009 với sứ mệnh đem niềm vui chất lượng và mang tính giáo dục cao đến trẻ em Việt Nam. Đại diện duy nhất của LEGO Education tại Việt Nam cung cấp học cụ chính hãng LEGO Đan Mạch. Mindstorm – Trung học, WEDO 2.0 – Tiểu học và các học cụ mầm non đi kèm bài học.