Khuyến khích người học suốt đời…

• Trong hơn 40 năm, LEGO Education đã làm việc với các giáo viên và các chuyên gia giáo dục hàng đầu thế giới để mang lại trải nghiệm học tập vui nhộn, biến các môn học thông thường trở nên thú vị và truyền cảm hứng học tập đến học sinh. Các bài học LEGO Education khuyến khích học sinh suy nghĩ sáng tạo, suy luận một cách có hệ thống và giải phóng tiềm năng của các em để định hình tương lai của chính mình.
• Các giải pháp của Lego Education phục vụ việc giảng dạy và học tập thực hành, truyền cảm hứng cho học sinh quan tâm đến Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học (STEAM). Kết hợp cùng Sở Giáo dục, LEGO Education mang đến các kế hoạch bài học, tài liệu giảng dạy, công cụ đánh giá, đào tạo và hỗ trợ giáo viên để đáp ứng mục tiêu chương trình giảng dạy và cung cấp các công cụ cần thiết để khiến việc dạy học trở nên sinh động và hiệu quả.
• LEGO Education tin rằng việc giúp các em học sinh mở rộng kiến thức và xây dựng các kỹ năng học thuật thế kỷ 21 sẽ tạo ra một thế hệ trẻ những con người tài giỏi, tích cực và sẵn sàng cống hiến cho xã hội. Đồng hành cùng các Sở Giáo dục, hàng năm chúng tôi mang đến một môi trường học tập và thể hiện bản thân qua các cuộc thi Robotics lớn, xây dựng hành trang cho các em học sinh bước vào cuộc sống tương lai.